zondag 22 februari 2015

Stichting De Weggeefhoek


Ook weer zo'n prachtig initiatief!!!!
Over ons
De weggeefhoek is een initiatief van mij, Ester van IJs. Ik ben de weggeefhoek begonnen vanuit mijn eigen leefsituatie. Door meerdere redenen ben ik in de schuldhulpverlening met budgetbeheer terecht gekomen. Hierdoor moet ik met mijn gezin rondkomen van een klein bedrag per week.

Verschil met mimima
Eenmaal in de schuldhulpverlening merkte ik dat er een enorm verschil is tussen de financiële situatie van mensen in de bijstand (de minima) en de mensen die daar, net als ik een heel klein bedrag (€5,-) per week boven zitten. De minima kunnen rekenen op vakantiegeld, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en de zekerheid van kosteloze vervanging van bijvoorbeeld een defecte wasmachine. Mensen zoals ik hebben dus anderen nodig om soms in hele kleine dingen te voorzien (bijvoorbeeld kleding, voedsel en andere direct noodzakelijke goederen), omdat, wanneer je tot mijn groep behoort, je op geen enkele tegemoetkoming kunt terugvallen.

Klein begonnen, snel gegroeid
Via een klein netwerk van goede bekenden en vriendinnen ben ik, samen met mijn partner, vanuit huis, via Facebook in contact gekomen met vele mensen die dezelfde problemen ondervonden als wij. Wij zijn kleding en andere goederen gaan inzamelen en uitgeven via een aantal weggeefhoeken op Facebook.

In een zeer korte tijd groeide de weggeefhoeken en de stroom aan inkomende goederen, tot een niet meer weg te denken (broodnodig) initiatief in de samenleving. Door deze populariteit werd ons huis te klein voor ons initiatief. Via een uitgebreide lobby bij de gemeente Duiven hebben wij van de toenmalige wethouder toegang gekregen tot de (leegstaande) oude sportkantine van Sporthal de Spelleward in Duiven. Deze ruimte herbergt sinds die tijd de opslag en uitgifte van Weggeefhoek Duiven e.o.

Stichting
Om te zorgen voor bestaanszekerheid en om als volwassen gesprekspartner bijvoorbeeld aan te schuiven bij de gemeente Duiven is er voor gekozen om alle aangesloten weggeefhoeken en uitgiftepunten onder te brengen in een Stichting. Op 23 december 2014 is daarom Stichting de Weggeefhoek opgericht. Onder deze Stichting vallen de weggeefhoeken in Duiven, Westervoort, Zevenaar, Rheden en Arnhem/Velp. En tevens de uitgiftepunten in Dieren, Doesburg, Didam, Arnhem de Laar, Arnhem Malburgen, Arnhem Rijkerswoerd, Arnhem Presikhaaf en Arnhem Elderveld.

Doelstelling
De officiële doelstelling die de Stichting zich ten doel heeft gesteld is: Het materieel ondersteunen van personen (dmv het gratis aanbieden van goederen) die het financieel moeilijk hebben en die niet in aanmerking komen voor hulp anderszins, bijvoorbeeld voedselbank, kledingbank, kwijtscheldingen enzovoort. En tevens het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of bevorderlijk zijn. Stichting de Weggeefhoek opereert volledig met behulp van vrijwilligers.


http://weggeefhoek.org/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk dat je een berichtje achterlaat :-D
Dankjewel en een fijne dag
Wil je mij mailen dat kan naar geefeenbeetjeliefdedoor@gmail.com

groetjes van Marianne