donderdag 19 februari 2015

Stichting A Seal

De stichting heeft als doel het zijn van een expertise- en opvangcentrum voor zeezoogdieren. De nadruk zal liggen op het opvangen van zeehonden (vinpotigen). De zeezoogdieren die wij willen gaan opvangen zijn dan ook voornamelijk zeehonden. In Nederland betreft dit de Gewone zeehond (Phoca vitulina) en de Grijze zeehond (Halichorus grypus ). Er zijn ook dwaalgasten zoals een Ringelrob, Zadelrob of Klapmuts, die door ons opgevangen kunnen worden.

Naast het opvangen van zeehonden staan wij ook klaar voor eerste hulp bij gestrande tandwalvissen tot vijf meter. In afwachting van de aankomst van het hulpteam van SOS Dolfijn, bieden de mensen van Aseal al de nodige eerste hulp.

De stichting is daarnaast gericht op de bescherming van zeezoogdieren, hun leefomgeving en het behouden van een gezonde populatie.


Zoals hierboven al staat beschreven heeft de stichting als doel het zijn van een expertise- en opvangcentrum voor zeezoogdieren. In eerste instantie alleen voor zeehonden. Wel willen wij de mogelijkheid hebben om het expertise- en opvangcentrum uit te breiden tot een opvang voor alle zeezoogdieren.

De betreffende zeezoogdieren in de Nederlandse wateren worden bij dreigende nood naar veilig water gedirigeerd. Bij daadwerkelijke nood wordt de nodige zorg verleend. De zeezoogdieren die worden opgevangen, verkeren door ziekte, verwondingen of verwezing, of door direct of indirect menselijk handelen of nalaten, in nood en worden tijdelijk opgevangen, verzorgd en gerevalideerd.

De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen. Daarnaast is de opvang zodanig, dat een dier herstelt van de ziekte of verwonding, respectievelijk aansterkt, bijvoorbeeld bij gemis van een moederdier en zodanig dat een dier goede kansen op overleving heeft en zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de natuur.

De stichting wil waar mogelijk voorlichting geven over de zeezoogdieren die in nood zijn of zijn geweest en over de conditie van hun natuurlijke leefomgeving. Tevens draagt de stichting daarbij actief uit dat de natuurlijke processen waar de populaties van de betrokken soorten onderdeel van zijn, niet verstoord mogen worden.

www.aseal.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk dat je een berichtje achterlaat :-D
Dankjewel en een fijne dag
Wil je mij mailen dat kan naar geefeenbeetjeliefdedoor@gmail.com

groetjes van Marianne