dinsdag 10 maart 2015

De Fleur Bloemen StichtingDe Fleur Bloemen Stichting stelt zich ten doel pestgedrag onder kinderen/jongeren tegen te gaan.
De stichting wil pestgedrag tegengaan door:

Pesters bewust te maken van de mogelijke gevolgen van pestgedrag

Het belonen van personen, scholen, verenigingen of andere instellingen, welke zich onderscheiden in de aanpak van pestgedrag  door het toekennen van de jaarlijks terugkerende Fleur Bloemen Award.

Het in stand houden van een informatieve website (www.fleurbloemenstichting.nl), welke als       laagdrempelig en informatief portal zal fungeren.

Het onderhouden van social media accounts op fora als Twitter, Facebook en Google+.

Pesters, slachtoffers, ouders en leerkrachten een platform te bieden om op de website van de stichting hun eigen verhaal of gedicht te publiceren.

Het actief doorverwijzen van slachtoffers van pesten naar hulpverlenende instanties welke door het Nederlands Jeugd Instituut als effectieve  interventie zijn erkend.

Het actief doorverwijzen van daders  naar hulpverlenende instanties welke door het Nederlands Jeugd Instituut als effectieve interventie zijn erkend.

Het geven van voorlichting op scholen en verenigingen.

Het organiseren van trainingen, gastlessen en workshops t.b.v. pesters, slachtoffers, docenten en klasse-assistenten.
Het ontwikkelen van eigen trainings- en preventieprogramma’s op het gebied van pesten.

Uitgeven van promotioneel materiaal, zoals voorlichtingsposters, -flyers en stickers.
Uitgeven van educatieve films, lesmateriaal en andere publicaties.

Het werven van fondsen om bovenstaande te bekostigen, door middel van donaties, sponsoring en het tegen vergoeding organiseren   van workshops, gastlessen en trainingen.

www.fleurbloemenstichting.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk dat je een berichtje achterlaat :-D
Dankjewel en een fijne dag
Wil je mij mailen dat kan naar geefeenbeetjeliefdedoor@gmail.com

groetjes van Marianne